​Folkfest när älgjakten startar

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 06:14 CEST

På måndag startar älgjakten i mellersta och södra Sverige*. Samtidigt driver Svenska Jägareförbundet en kampanj för att rädda älgen. Idag finns det färre älgar än på över 20 år. Men skogsbolag och myndigheter vill minska älgstammen ännu mer. Älgarna behöver mer tall - älgens basföda. Men idag planteras för få tallar. Detta vill Svenska Jägareförbundet ändra på med kampanjen Rädda älgen!

Jägareförbundet vill Rädda älgen

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2019 16:02 CEST

Hoten mot älgen är så många att Svenska Jägareförbundet startar en kampanj. – Älgen är inte utrotningshotad. Men det finns så många hot att det är helt enkelt dags att rädda vår nationalsymbol, säger Oscar von Stockenström marknadschef på Svenska Jägareförbundet.

Nu finns det mårdhundar i södra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:00 CEST

Finns det mårdhund i södra Sverige? Genom att släppa ut ett fåtal sändarförsedda mårdhundar på olika platser ska man få svar på frågan. Samtidigt får jägarna en ännu viktagare roll i arbetet med att upptäcka främmande invasiva arter i Sverige.

Vattensköldpaddor ska utrotas

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:00 CEST

I ett antal svenska vattendrag finns vattensköldpaddor som klarar av de svenska vintrarna. Nu har Mårdhundsprojektet – som är specialiserat på att ta hand om djur som inte hör hemma i den svenska naturen – fått i uppdrag från Naturvårdsverket att utrota sköldpaddorna.

​Våtmarkskonferens i Lerum

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 07:16 CEST

Intresset är stort för den konferens som Stiftelsen Svensk Våtmarksfond arrangerar på Aspenäs Herrgård, Lerum, 8 – 9 maj. Med konferensen vill Våtmarksfonden lägga fokus på att samla alla goda krafter för att skapa fler våtmarker. Våtmarksfonden vill bland annat diskutera regelverket eftersom byråkratin ofta lägger hinder i vägen med orimligt långa handläggningstider och detaljstyrning.

Jägareförbundet hjälper lantbrukare med vildsvinsskador

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 07:35 CEST

Vildsvin kan orsaka skador på växande grödor. Svenska Jägareförbundet har därför startat Vildsvinshjalp.nu. – Syftet är enkelt. De lantbrukare som behöver hjälp med att skydda sina grödor ska enkelt kunna få hjälp, säger Jesper Einarsson jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Årets våtmarksstipendiat Lennart Henrikson

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 07:50 CEST

Årets Våtmarksstipendiat är Lennart Henrikson som får stipendiet den 8 maj på Aspenäs i Lerum för sina vattenvårdande insatser, särskilt för skogens vatten. Till exempel har återskapandet av Lilla Attsjön utanför Växjö blivit en värdefull fågellokal. Lennart får priset också för sin förmåga att sprida kunskap om våtmarkernas stora värde i allmänhet och i den biologiska mångfalden i synnerhet.

Dags att koppla hunden!

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2019 09:10 CET

Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i mark där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar, alltså inte bara jakthundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar i koppel.

Jägareförbundet uppmanar därför alla hundägare att respektera detta med hänsyn till viltet. Om du påträffar en lös hund ska du underrätta polisen. Är du jakträttsinnehavare får du koppla hunden och underrätta ägaren, vars telefonnummer förhoppningsvis finns angivet på halsbandet. I annat fall underrättar du polisen.

I lagen om tillsyn över hundar och katter, § 16, står det att under tiden 1 mars – 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i mark där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Överträdelser kan medföra böter.

Det finns vissa undantag vad gäller jakt och jaktträning med hund (16 § Jaktförordningen). Till exempel får jaktträning med stående fågelhund pågå till den 15 april undantaget Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län där sådana hundar får tränas till och med den 30 april. Jakt och jaktträning får endast ske om man har jakträttshavarens medgivande.

För mer information, kontakta:

Peter Ledin, 0703-48 08 77

Se även https://jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 154 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Viktig information till alla hundägare! ​Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i mark där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar i koppel. Jägareförbundet uppmanar därför alla hundägare att respektera detta med hänsyn till viltet.

Läs vidare »

Jägareförbundet tar viktigt steg i digital viltövervakning

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2019 13:47 CET

Med ny teknik får Svenska Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning. Därför kommer samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser metoder för digital inhämtning av fakta och analys av landets viltstammar.

​Hur klarar viltet vintern?

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 14:50 CET

Många undrar hur viltet klarar sig när det blir kallt och snö. När vinterväder drar in över landet är det främst rådjur, hjort, vildsvin och småviltet som behöver hjälp att hitta föda. För landets jägare är det självklart att ställa upp när de vilda djuren har det som svårast, det är en naturlig del av viltförvaltningen. Här får du tips om vad du själv kan göra och vad jägarna redan gör.

Kommande evenemang 2 evenemang

22 Nov 10:45

Nominera till Årets viltkrog 2020!

2019-11-22 - 2019-11-23
Eriksberg Hotel & Nature Reserve, Bleking

29 Nov 10:00

​Det värdefulla viltet - en resurs för samhället

2019-11-29, 10:00 - 16:00 CET
Högloftet, Skansen, Stockholm

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • informationsansvarig
  • Presskontakter, viltmat, kulturprojekt
  • chwsrishstphinjxa.dpnibklsnconxq-dnnagzw@jaaaglharsuefolorpgbualndopetyu.subevo
  • 070 738 83 06

Om Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 154 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer. Se även www.jagareforbundet.se

Adress

  • Svenska Jägareförbundet
  • Öster Malma
  • 611 91 Nyköping
  • Vår hemsida